CampZone | Regels Cosplaywedstrijden
19033
page-template-default,page,page-id-19033,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0,vc_responsive

Algemeen reglement cosplaywedstrijden Duh-Events

Algemene regels

 • De Cosplay World Masters voorronde op CampZone is een cosplay competitie waar je wordt beoordeeld op je uitvoering op het podium, de kwaliteit van het kostuum en de natuursgelijkheid ten opzichte van het origineel (in hoeverre lijkt het op het referentieplaatje) worden meegenomen tijdens de jurering.
 • Alle deelnemers moeten ten minste 16 jaar oud zijn. Deelnemers tot aan 18 jaar moeten een deelnameverklaring getekend door de ouders/voogd inleveren aan de organisatie.
 • De tijdsduur van een act op het podium is per deelnemer maximaal 2 minuten.
 • Alle referentiematerialen/videobestanden/audiobestanden et cetera dienen voor een nader te bepalen tijd bij Duh-Events aangeleverd te zijn.
 • De karakters die door cosplayers op het podium gerepresenteerd worden dienen bestaande karakters te zijn, afkomstig uit Anime, Manga, Videogames, Animatiefilms of vergelijkbare bronnen. Een cosplay gebaseerd op Fan Art of een OC is niet toegestaan.
 • Het is ten strengste verboden gebruik te maken van vuurwapens of dergelijke, met uitzondering van replicas.
 • Het maken van beledigende en van nature racistische of offensieve opmerkingen is niet toegestaan.
 • Alle deelnemers dienen op een positieve manier samen te werken met de organisatie door aanwijzingen op te volgen, om zo het succes van de wedstrijd op CampZone te kunnen garanderen. Onjuist gedrag, waaronder vertragingen, ongepaste taal, conflicten tussen deelnemers etc , kunnen mogelijk door de jury meegenomen worden tijdens de evaluatie en kunnen leiden tot diskwalificatie.
 • Het op- en aflopen van het podium dient te gebeuren via de aangewezen toegangsplekken.

Kostuums en uitvoering

 • Een minimum van 60% van het kostuum en de accessoires die gebruikt worden tijdens deze competitie dienen door de deelnemers zelf gemaakt te zijn. Wanneer accessoires gekocht zijn moeten deze door de cosplayer aangepast worden.
 • Deelnemers krijgen 30 seconden de tijd om voor de uitvoering het podium klaar te maken. Na de uitvoering heb je 30 seconden de tijd om het podium te verlaten (inclusief het mee nemen van geplaatste accesoires).
 • Het veroorzaken van vertraging tijdens zowel de uitvoering als de voorbereiding zal zorgen voor minpunten op je uiteindelijke score, met een 0.5 minpunt per elke 30 seconden vertraging.
 • De gebruikte tijden voor de voorbereiding, uitvoering en afbouw zullen getimed worden door de organisatie.
 • De uitvoering begint bij het opstarten van de achtergrondmuziek of wanneer de stage manager het GO-signaal geeft.
 • De uitvoering is pas officieel afgelopen na het bedanken van het publiek door de cosplayer.
 • Voor de Cosplay World Masters CampZone voorronde is alleen het gebruik van Engelse audio toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om vloeibare of kleverige materialen te gebruiken, evenals accessoires of objecten die mogelijk de veiligheid van andere deelnemers, het publiek, de jury of anderen in gevaar kunnen brengen. Hieronder rekenen wij onder meer objecten als vuurwerk, vuurwapens, brandblussers, scherpe voorwerpen, schurende en bijtende oplosmiddelen en andere zure of beschadigende substanties.
 • De organisatie zorgt voor twee personen die zullen helpen met het plaatsen van props op het podium. Na deze plaatsing mogen alleen cosplayers nog de props aanraken.
 • Wanneer deelnemers er voor kiezen om gebruik te maken van de hulp van twee staffleden bij het plaatsen van props en/of accessoires, is de deelnemer ook verantwoordelijk voor alle risico’s en mogelijke ongelukken. De opbouwtijd zal altijd 30 seconden blijven; de set wordt voorbereid door de cosplayer of meehelpende crewleden.
 • Het is niet mogelijk om scenario’s of props te gebruiken die vastgemaakt moeten worden aan bestaande opstellingen (vastgespijkerd, gelijmd, opgehangen etc. aan muren of andere onderdelen van het podium). Alle achtergrondmaterialen en props dienen gemakkelijk vervoerbaar en draagbaar te zijn, zodat er snel en gemakkelijk opgebouwd kan worden.
 • De maximum toegestane afmetingen voor bruikbare scenario’s zijn 2m wijd x 2,5m hoog x 2m diep, en kunnen opgedeeld worden in een maximum van drie delen.
 • Onder Scenario verstaan wij alles dat op het podium voor aanvang van je opvoering staat. Accessoires zijn alle voorwerpen en objecten die gebruikt en vervoerd worden door de cosplayer gedurende de uitvoering.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongelukken die plaats kunnen vinden tijdens de uitvoeringen van deelnemers.
 • De organisatie kan en mag te allen tijden de presentatie van deelnemers inspecteren en onderzoeken om te kijken of het de regels van de competitie volgt. Wanneer men hier niet aan voldoet, kan de cosplayer gediskwalificeerd worden.

Jurering

 • Deelnemers dienen voor een nader te bepalen tijd aangeleverd te hebben: Cosplayfoto, schermcontent (video of foto) en muziek/geluidsbestand.
 • De winnaar van de Cosplay World Masters voorronde op CampZone zal worden geïnterviewd en gefilmd, ook zonder cosplay. Dit ten behoeve van de organisatie van Cosplay World Masters zelf.
 • Elke cosplayer dient twee kopieën (CD of USB) van de audio- of videobestanden mee te nemen die gebruikt zullen worden tijdens de show.
 • Gedurende de pre-judging, voor aanvang van de show, zal de jury de deelnemende cosplays evalueren en een score geven. Niet alleen de kwaliteit en complexiteit van de constructie van het het kostuum zullen overwogen worden, maar ook het aantal details.
 • Gedurende de opvoering van de acts zal de jury punten geven op basis van twee aspecten van Cosplay, namelijk op basis van prestatie van de kledij en de overeenkomst van het kostuum in vergelijking met het origineel (overeenkomsten tussen het kostuum en het referentiemateriaal).
 • De algemene beoordeling van elke deelnemer in de competitie zal gedaan worden op hand van kledij (30%), de uitvoering van de act (40%) en overeenkomsten met het origineel (30%).
  a) Tijdens het beoordelen van het kostuum wordt er rekening gehouden met de volgende aspecten: bereiding/afwerking, details, accessoires en andere gebruikte applicaties.
  b) Onder uitvoering/opvoering verstaan wij de interpretatie van het karakter (maar ook de persoonlijkheid van het originele karakter) en de kwaliteit van de uitvoering/opvoering.
  c) De overeenkomst met het origineel wordt beoordeeld door de overeenkomst tussen het gemaakte kostuum en het aangeleverde referentiemateriaal.
 • De jury mag altijd een heropvoering van een act aanvragen wanneer er twijfel is over een cosplayer, of wanneer er geen beslissing gemaakt kan worden.
 • De beoordeling van de deelnemers zal gedaan worden via het 1 tot 10 systeem betreffende alle te beoordelen onderdelen.
 • De winnaars van de Cosplay World Masters CampZone voorronde zullen bepaald worden door deze algemene beoordeling.
 • Beslissingen in geval van een gedeelde plaats zullen gedaan worden op basis van de som van de toegewezen scores.
  a) In geval van een gedeelde plaats, de cosplayer met de hoogste score in uitvoering/opvoering zal gekroond worden tot winnaar.
  b) Als hierna nog steeds een gedeelde plaats bestaat zal er gekeken worden naar de hoogste score die is gegeven bij het punt Kostuum bereiding/afwerking.
  c) Als hierna nog steeds een gedeelde plaats bestaat zal de organisatie van het evenement bepalen wat telt. Dit alles telt tevens voor elke andere plaats waar geen beslissing gemaakt kan worden door de jury.
 • Inschrijven voor deze competitie is vrij voor iedereen. Inschrijvingen zullen enkel worden afgekeurd als de organisatie het gevoel heeft dat de cosplay niet zelf is gemaakt, als het formulier onvolledig is ingevuld of wanneer de cosplay echt niet relevant is voor de show. Er is een inschrijvingslimiet van 24 cosplayers per show.
 • De Cosplaywedstrijd hanteert één categorie met een eerste, tweede en derde prijswinnaar. Deze categorie omvat een Walk on/Walk off show met het thema General Gaming/Geek.
 • Gebruik van eigen audio/videomateriaal is bij deze contest niet mogelijk. Zelf zullen wij de show ondersteunen door middel van een gethematiseerde audiotrack.
 • De cosplay waarmee je je inschrijft dient zelf gemaakt te zijn.
 • De jury zal ruim voor aanvang van de Cosplay Contest backstage alle kostuums nog even van dichtbij bekijken voor een uitgebreide kwaliteitscheck. Er zullen dan nog geen beslissingen worden genomen over mogelijke winnaars, dit gebeurt tijdens de show zelf. Het tijdstip waarop de pre-judging zal plaatsvinden wordt vooraf afgesproken.
 • Het is ten strengste verboden om wapens (echte, replica of modelwapens) mee te nemen. Cosplaywapens zijn wel toegestaan zolang het enkel en alleen als onderdeel van de cosplay wordt gebruikt en zolang het overduidelijk is dat dit een prop is. Cosplaywapens dienen in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Wapenwet.
 • Zolang je kostuum geen prijs gewonnen heeft tijdens een cosplaywedstrijd van Duh-Events of tijdens een andere grote wedstrijd (lees: een wedstrijd met een fatsoenlijke geldprijs van boven de € 100 euro of een kwalificatie van een internationale wedstrijd), is het toegestaan om met dit kostuum mee te doen.
 • Wij bieden de mogelijkheid om backstage om te kleden. Er zullen ruimtes aanwezig zijn inclusief spiegels voor zowel mannen als vrouwen. Hier kun je ook veilig je spullen achterlaten tijdens de competitie.
 • Het is altijd lastig wanneer je cosplay kapot gaat, daarom zullen wij de cosplayers de mogelijkheid bieden om snelle reparaties uit te voeren, mits daar voldoende tijd voor is. Wij proberen hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn, maar kunnen niet garanderen dat wij de materialen hebben om elk defect te kunnen repareren.
 • Jurering en scoring van je kostuum zal gebeuren op basis van enkele punten, nader bepaald door het huidige panel van juryleden. De meest voorkomende punten zijn algemene kwaliteit, uitvoering van de show, afwerking van details en trouwheid aan het bronmateriaal.
 • Cosplayers zijn vrij om een cosplay zo ‘gek’ mogelijk te maken. Mocht het nodig zijn, dan helpen wij je het podium op.
 • Een kostuum mag geen gevaar zijn voor de veiligheid van jezelf of andere mensen. Absoluut geen naakt, obsceen of beledigend kostuum. We willen de contest en het verblijf voor de cosplayers graag aangenaam houden.
 • Het format waarin wij de competitie houden is een ‘Walk on/Walk off Catwalk performance’. Eén voor één laten wij de cosplayers een klein rondje op het podium lopen. De cosplayers mogen zelf beslissen over de invulling die zij hier aan willen geven. Voor volledige acts is geen tijd, dus houd hier rekening mee.
 • Wij organiseren gaming-evenementen, dus raden wij aan om je inzendig te baseren op gaming/geek culture. Cosplays van een OC of fan art zullen wij doorgaans afkeuren.
 • De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking zal plaatsvinden zo gauw de jury een besluit heeft kunnen maken. Veelal is dit een half uur na afsluiting van de show, maar hier zit geen vaste tijd aan verbonden.
 • Tijdens de pre-judging is het gewenst om de judges zo veel mogelijk hun gang te laten gaan met de cosplayers. Sabotage en/of storende onderbrekingen worden afgekeurd en kunnen in het ergste geval leiden tot diskwalificatie. Geef ze alle ruimte die ze nodig hebben.