CampZone | Algemene Regels Competities
19681
page-template-default,page,page-id-19681,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0,vc_responsive

Algemene Regels van competities op CampZone

 

1.1 Inschrijven
Om deel te kunnen nemen aan een competitie, moeten spelers de beschikking hebben over een legale versie van het desbetreffende spel en een
account bij desbetreffende client. Daarnaast dienen ze een ticket voor het evenement te bezitten die ze recht geeft op deelname aan de
competities. Dagbezoekers kunnen niet meedoen aan de competitie. Deelnemers worden geacht zelf voor een werkende PC/Laptop te zorgen,
voorzien van de meest recente versie van het spel. Inschrijven kan via de instructies op bijbehorende competitiepagina. Teams dienen de juiste
grootte te hebben.

 

1.2 Namen
Spelers dienen altijd herkenbaar te zijn voor de admins, organisatie en tegenstanders. Daarom dient een speler te allen tijde een herkenbare
naam te gebruiken die (bijna) gelijk is aan de naam waarmee men zich op het evenement en de competitie heeft ingeschreven. Deze naam dient
zowel ingame als op Discord et cetera gebruikt te worden. Verder vragen wij ook dat je profiel op de competitiepagina voorzien is van je in-game Nicknames.

 

1.3 Software
Alle software dient up to date te zijn. Tenzij anders aangegeven in de specifieke gameregels, worden alle games via de servers van het
evenement gespeeld, met hierop de laatste patches. Wanneer een speler de server(s) niet kan joinen vanwege het niet up to date zijn van de
software, zal dat resulteren in een forfeit-loss. Het maximale aantal punten zal dan aan de tegenstander worden toegekend.

 

1.4 Fairplay
De spelers dienen zich in alle gevallen te gedragen tegenover andere spelers en competitie admins. Elke speler die deze regel overtreedt zal
worden uitgesloten van deelname van de desbetreffende competitie.

 

1.5 Cheating
Elke vorm van cheating zal leiden tot uitsluiting van alle PC competities. Enkele vormen van cheating zijn; bug abusing, extra software die voor
extra voordelen en/of hacks zorgt (denk hierbij aan wall-hack, speed-hack, aimbot en dergelijke), scripts, binds (uitgezonderde scripts en binds
zijn; Namebinds, Demoscripts, Screenshotscripts, Servercontrol-scripts, weaponmenu-scripts en saybinds) en bunny hopping. Het aanpassen
van de GUI wordt ook gezien als verboden en wordt hetzelfde bestraft als elke andere vorm van cheaten.
Tijdens competities kunnen de deelnemers verplicht worden om demo’s en screenshots te nemen. Dit om te voorkomen van het niet kunnen
bewijzen van bepaalde “strafbare feiten”. De organisatie houdt het recht om deze demo’s en screenshots te publiceren.

 

1.6 Freelancing
Freelancing (het spelen voor twee teams in de zelfde competitie), is niet toegestaan. Alle wedstrijden waarin een freelancer gespeeld heeft zullen
resulteren in een forfeit-loss. Verder mag deze speler niet meer meespelen in de betreffende competitie en zullen de teams dus een vervangende
speler moeten vinden.

 

1.7 Overtredingen
Elke vorm van een overtreding kan resulteren in uitsluiting van de competitie ongeacht de overtreding. Mocht er na de prijsuitreiking alsnog
uitkomen dat er een overtreding is begaan, dan behoudt de organisatie het recht om de gewonnen prijzen aan een ander team te geven.

 

1.8 Tijden
Elke speler dient 15 minuten voor aanvang van de match bij zijn pc aanwezig te zijn, zodat games gemaakt kunnen worden en de match op het
aangewezen tijdstip van start kan gaan. Als een speler bij aanvang van de match niet aanwezig is, dient een admin gewaarschuwd te worden. Als
een speler 10 minuten na aanvang zich nog niet heeft gemeld, dan zal een forfeit worden toegekend. De maximaal haalbare score zal worden
toegekend aan de tegenstander. Dit geldt ook als je in een match zit van een andere competitie; deelnemen aan meerdere competities
tegelijkertijd doe je op eigen risico.

 

1.9 Format
In principe wordt het format van de competitie bepaald door het aantal inschrijvingen:
Bij 49 tot 64 teams: Poulefase waarbij het eerste team doorgaat naar een Double Elimination Bracket 16.
Bij 17 tot 48 teams: Poulefase waarbij de eerste twee teams doorgaan naar een Double Elimination Bracket 16.
Bij 9 tot 16 teams : Double Elimination Bracket 16.
Bij 6 tot 8 teams : Er wordt één grote poule gespeeld om de winnaar te bepalen.
Minder dan 6 teams : Bij minder dan 6 teams zal de competitie worden afgelast.
Daarbij zal bij de specifieke regels voor elk spel vermeldt worden hoeveel rondes er gespeeld moeten worden (best of 1, 3, 5 etc.) in elke fase
van de competitie. Globaal zal dit meestal neerkomen op Poules: best of 3, Double elimination upper: Best of 3, Double Elimination loser: Best of
1, Finals: Best of 3 of 5.

 

1.10 Communicatie
Alle communicatie zal gaan via Discord (https://discord.gg/RtJqhyx) en de intranet website. Houd het competitie Discord kanaal dus in de gaten voor mededelingen en of wijzigingen
in de competities. Spelers dienen te allen tijde op Discord aanwezig te zijn in de kanalen van de competities waar zij aan meedoen. Dus wil je geen
forfeit loss, download dan Discord en klik op de link hierboven voor invite in het kanaal.

 

1.11 Scores
De spelers kunnen zelf hun scores doorgeven in het competitie-systeem. Wanneer beide teams de score ingevuld/bevestigd hebben loopt het systeem automatisch door.
Eventueel kun je de score altijd doorgeven de bij admins zelf.

 

1.12 Disconnects en Serverproblemen
Als een speler door technische problemen moet pauzeren, moet het juiste team dit aan het andere team melden. Als beide teams via de chat
akkoord zijn dat het spel is gepauzeerd, dan wachten beide teams totdat de technische problemen zijn opgelost. Pauzeren zonder goede reden
zal resulteren in een forfeit. Indien een speler waar mogelijk van kant wisselt, eindigt de ronde direct. Het team waar deze speler deel van
uitmaakt, verliest automatisch de ronde. Hun puntenaantal wordt op nul gezet en het andere team behoudt hun punten. Spelers dienen bewijs te
tonen (bijvoorbeeld een screenshot) aan de admin voordat deze regel toegepast zal worden.
Bij servercrashes dienen de admins op de hoogte te worden gesteld van serverproblemen die voor vertraging zorgen, zodat dit zo snel mogelijk
door ons kan worden opgelost.

 

1.13 Opstelling
Wanneer er een team op de schermen van een ander team kan kijken, dien je hier voor het begin van de match zelf een oplossing voor te vinden. Indien dit niet mogelijk is
graag melden bij de admins. Na de match kun je op dit punt geen bezwaar meer maken.

 

1.14 Match Media
Alle programma’s die de gameplay van de game bevorderen zijn verboden en zullen bestraft worden met uitsluiting van de competitie. Alle
programma’s die achter de game zelf draaien om te communiceren, zoals Teamspeak en Ventrillo, zijn toegestaan. De organisatie behoudt het
recht om live media, demo’s en screenshots die gemaakt zijn tijdens de competitie uit te zenden en/of te publiceren.

 

1.15 Wijzigingen aan competities
De organisatie behoudt het recht om de prijzen aan te passen naar de competitie. Denk hierbij aan een bepaald aantal aanmeldingen voor een
competitie. Competitie admins hebben te allen tijde het laatste woord over beslissingen die worden genomen tijdens de competitie. Onder
extreme omstandigheden hebben admins het recht om de regels te veranderen. Zowel de organisatie als de competitie admin heeft de
bevoegdheid om een competitie stop te zetten of te annuleren.

 

1.16 Observators
Admins behouden zich het recht voor om niet goedgekeurde observators te kicken.

 

1.17 In-game Chat
Idealiter zal tijdens de match geen gebruik gemaakt worden van de chat, tenzij het gaat om begroetingen of verbindingsproblemen. Uiteraard mag
er wel gebruik worden gemaakt van de teamchat, indien deze aanwezig is.

 

1.18 Extra tijd
Gelijk spelen in een poulewedstijd maakt niets uit, maar in de bracket geldt: wanneer je gelijk speelt, moet je nog een map spelen. Jij en je
tegenstander of de teamcaptains zullen maps uit de pool elimineren tot er een overblijft. Als een speler bewust gelijkspel probeert te veroorzaken,
behouden de admins zich het recht voor om de speler te diskwalificeren. In bepaalde games kunnen de regels hiervoor afwijken.